filter_1
Dag 1

Introduktion til Bæredygtighed & ESG

 • Hvad er Bæredygtighed
 • Hvordan arbejder du med ESG rapporter, Kom godt i gang med ESG
  • Hvad er Greenhouse-gas protokollen (GHG)
  • Indsigt i og overblik over nuværende og kommende ESG-lovgivning
 • Introduktion til modenhedsmatrix i forhold til den grønne omstilling

filter_2
Dag 2

FN’s 17 Verdensmål som handlingsplan

 • Forstå FN’s 17 Verdensmål
 • Verdensmålenes struktur og indikationer
 • De 17 Verdensmål i en dansk kontekst
 • De 17 Verdensmål i din virksomheds kontekst
 • Hands-on øvelser med roadmap
 • Kortlægning af værdikæden

filter_3
Eksamen

Multiple Choice-test

Uddannelsen afsluttes med en Multiple Choice-test bestående af 20 spørgsmål

Uddannelsesbevis - Bæredygtig Yellow Belt (01)

Fagområder

Bæredygtig mindset
ESG
FN’s 17 Verdensmål

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage i dette kursus. Vi starter helt fra bunden.

Udbytte

Du bliver inspireret til at komme godt i gang med din og din virksomheds grønne omstilling.