filter_1
Dag 1

Introduktion til Bæredygtighed & ESG (Yellow Belt)

 • Hvad er Bæredygtighed
 • Hvordan arbejder du med ESG rapporter, Kom godt i gang med ESG
  • Hvad er Greenhouse-gas protokollen (GHG)
  • Indsigt i og overblik over nuværende og kommende ESG-lovgivning
 • Introduktion til modenhedsmatrix i forhold til den grønne omstilling

filter_2
Dag 2

FN’s 17 Verdensmål som handlingsplan (Yellow Belt)

 • Forstå FN’s 17 Verdensmål
 • Verdensmålenes struktur og indikationer
 • De 17 Verdensmål i en dansk kontekst
 • De 17 Verdensmål i din virksomheds kontekst
 • Hands-on øvelser med roadmap
 • Kortlægning af værdikæden

filter_3
Dag 3

Klimaregnskab og Livscyklus-analyse

 • Nye arbejdsgange i forhold til det økonomiske og bæredygtige regnskab
 • Rapportering af et klimaregnskab
 • De fire trin i en LCA-processen
 • Metodevalgets betydning for en LCA’s resultater

filter_4
Dag 4

Cirkulær Økonomi

 • Forstå modellen til cirkulær økonomi
 • Introduktion til kortlægning
 • Praktisk kortlægning af et produkt eller ydelse i din organisation
 • Identificering af uhensigtsmæssigheder
 • Identificering af grønt spild

filter_5
Dag 5

Cirkulær Økonomi og Cirkulær forretningsmodel

 • Karakteristikaene ved en cirkulær forretningsmodel
 • Beskriv de forretningsmæssige fordele ved modellen
 • Indarbejd forbedringsforslag i CØ-modellen
 • Lav handlingsplan
 • Prioritering af indsatser

filter_6
Dag 6

Strategisk Bæredygtighed

 • Strategi og handlingsplan for den bæredygtige forretningsmodel
 • Nedbrydning af strategi til øvrige organisatoriske niveauer
 • Risici og muligheder i virksomhedens bæredygtige retning?
 • Involvering af medarbejdere i resultatskabelsen

filter_7
Eksamen

Projekt

Mundtligt projektforsvar på 30 minutter, som tager udgangspunkt i dit eget Bæredygtighedsprojekt.

Uddannelsesbevis - Bæredygtig Green Belt (02)

Fagområder

Bæredygtig mindset
FN’s 17 Verdensmål
Cirkulær Økonomi
Klimaregnskab & LCA

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage. Vi starter helt fra bunden med Yellow Belt.

Udbytte

Du bliver i stand til at lede en bæredygtig transformering.