filter_1
Dag 1

Introduktion til Bæredygtighed og grøn omstilling (Yellow Belt)

- Hvad er en bæredygtig omstilling
- Hvordan arbejder du med den 3-dobbelte bundlinje
- Introduktion til modenhedsmatrix i forhold til den grønne omstilling
- Hvad er Greenhouse-gas protokollen (GHG)
- Kom godt i gang med jeres grønne omstilling

filter_2
Dag 2

FN’s 17 Verdensmål som handlingsplan (Yellow Belt)

- Forstå FN’s 17 Verdensmål
- Verdensmålenes struktur og indikationer
- De 17 Verdensmål i en dansk kontekst
- De 17 Verdensmål i din virksomheds kontekst
- Hands-on øvelser med roadmap
- Kortlægning af værdikæden

filter_3
Dag 3

Klimaregnskab og Livscyklus-analyse

- Nye arbejdsgange i forhold til det økonomiske og bæredygtige regnskab
- Rapportering af et klimaregnskab
- De fire trin i en LCA-processen
- Metodevalgets betydning for en LCA’s resultater

filter_4
Dag 4

Cirkulær Økonomi

- Forstå modellen til cirkulær økonomi
- Introduktion til kortlægning
- Praktisk kortlægning af et produkt eller ydelse i din organisation
- Identificering af uhensigtsmæssigheder
- Identificering af grønt spild

filter_5
Dag 5

Cirkulær Økonomi og Cirkulær forretningsmodel

- Karakteristikaene ved en cirkulær forretningsmodel
- Beskriv de forretningsmæssige fordele ved modellen
- Indarbejd forbedringsforslag i CØ-modellen
- Lav handlingsplan
- Prioritering af indsatser

filter_6
Dag 6

Strategisk Bæredygtighed

- Strategi og handlingsplan for den bæredygtige forretningsmodel
- Nedbrydning af strategi til øvrige organisatoriske niveauer
- Risici og muligheder i virksomhedens bæredygtige retning?
- Involvering af medarbejdere i resultatskabelsen

filter_7
Eksamen

Projekt

Mundtligt projektforsvar på 30 minutter, som tager udgangspunkt i dit eget Bæredygtighedsprojekt.

Uddannelsesbevis - Bæredygtig Green Belt (02)

Fagområder

Bæredygtig mindset
FN’s 17 Verdensmål
Cirkulær Økonomi
Klimaregnskab & LCA

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage. Vi starter helt fra bunden med Yellow Belt.

Udbytte

Du bliver i stand til at lede en bæredygtig transformering.